Zbroja Adwokaci

logo-Zbroja Adwokaci
Wspieramy podmioty gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego.

Wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim zrozumienie specyfiki branży, wynikające z żeglarskiej pasji założyciela kancelarii, adwokata Patryka Zbroi to nasze podstawowe atuty. Kierując się zasadą indywidualnego i zaangażowanego podejścia do klienta, dążymy do wskazywania rozwiązań problemów. W realizacji celów kancelarii uczestniczy solidny, aktywny i bardzo dobry merytorycznie zespół młodych prawników, który – opierając się na zaufaniu i lojalności – stawia na efektywną komunikację z klientem i dostępność.

W czym możemy pomóc innym Coraz Lepszym Przedsiębiorcom?

Szeroko pojęta obsługa prawna prowadzonych przedsiębiorstw.

Opis firmy

Szczegółowy zakres usług:

1. Gospodarka morska


 • obsługa korporacyjna podmiotów gospodarki morskiej jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek) i jako pracodawców (prawo pracy),

 • opracowywanie oraz opiniowanie umów związanych z branżą stoczniową, morską i śródlądową (np. leasing maszyn i urządzeń, zlecenia na wyposażenie statku,czartery, umowy przewozu, działalność offshore, itd.),

 • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,

 • obsługa procesów inwestycyjnych (np. budowa kanałów żeglugowych, statków, produkcja jednostek specjalistycznych, itp.),

 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,

 • rozwiązywanie sporów w sprawach sądowych i ADR,

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,

 • reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (np. wypadki na morzu),

 • analiza projektów dotyczących pozyskiwania energii z prądów morskich, falowania morza,

 • doradztwo w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.


2. Przemysł jachtowy

 • obsługa stoczni jachtowych jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek) i jako pracodawców (prawo pracy),

 • opracowywanie oraz opiniowanie umów związanych z przemysłem jachtowym oraz sportem i turystyką wodną (np. czartery, naprawy i remonty jachtów i łodzi,

 • przewozy, organizacja imprez żeglarskich, umowy z dostawcami osprzętu żeglarskiego, itd.),

 • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,

 • obsługa procesów inwestycyjnych (np. produkcja i wyposażenie jachtów i łodzi rekreacyjnych, budowa marin i portów jachtowych, itp.),

 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,

 • rozwiązywanie sporów w sprawach sądowych i ADR,

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
  reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (np. kolizje łodzi, wypadki na wodach morskich lub śródlądowych).


3. Obsługa przedsiębiorców

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przygotowywanie umów spółek oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorcy w KRS,

 • rejestracja podmiotów w KRS lub zgłaszanie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian w rejestrach,

 • rejestracja podmiotów i dokonywanie zmian w systemie S24,

 • przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów,

 • przygotowywanie umów i opinii prawnych związanych z prowadzoną działalnością,

 • dochodzenie należności pieniężnych od dłużników (proces windykacyjny),

 • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,

 • reprezentacja w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,

 • obsługa przedsiębiorcy w sprawach z zakresu prawa pracy,

 • przekształcenia spółek,

 • rozwiązywanie spółek, w tym przeprowadzenie procedury likwidacyjnej.


 • 4. Odszkodowania – analiza i opracowywanie zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań (lub zadośćuczynień) w sprawach:

  • wypadków na morzu,

  • wypadków komunikacyjnych,

  • błędów medycznych,

  • śmierci osoby najbliższej,

  • zdarzeń objętych umową ubezpieczenia dobrowolnego (w tym z indywidualnych polis ubezpieczeniowych marynarzy),

  • bezumownego zajęcia gruntu,

  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,

  • stosowania niedozwolonych klauzul umownych,

  • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z przeciwnikami procesowymi (w tym ubezpieczycielami),

  • prowadzenie lub udział w mediacjach,

  • reprezentacja procesowa w sprawach sądowych cywilnych i karnych.


  Osoba do kontaktu:

  Patryk Zbroja

  Adres:

  Więckowskiego 1b/8
  70-411 Szczecin

  Dane firmy:

  Kancelaria Adwokacka Patryk Jan Zbroja
  Szczecin 1b/8
  70-411 Szczecin
  NIP: 955-200-90-21
  Katalog Coraz Lepszych Firm zawiera wizytówki wyjątkowych firm, które chcą się rozwijać, stawać coraz lepsze oraz współpracować ze sobą i aby realizować te cele uczestniczą w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl. Gorąco polecamy korzystanie z produktów i usług tych firm.
  Chciałbyś, by Twoja firma również znalazła się w naszym katalogu? - dowiedz się więcej o Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl