BioDrain Sp. z o.o.

logo-BioDrain Sp. z o.o.
Firma BioDrain to grupa specjalistów, zajmująca się świadczeniem usług badawczo – pomiarowych i projektowych.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz ciągle się rozwijając w obszarach metodologii, infrastruktury i narzędzi oraz badań naukowych, pomagamy klientom sektora przemysłowego, w dopełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów związanych z ochroną środowiska.

Prowadzimy również profesjonalne poradnictwo w zakresie doboru odpowiednich technologii dezodoryzacji czyli usuwania zapachów. Oferujemy najwyższej jakości usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

W czym możemy pomóc innym Coraz Lepszym Przedsiębiorcom?

Możemy pomóc nadążyć za obowiązkami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska.

Opis firmy

Akredytowane pobory i pomiary substancji złowonnych

Jako wyłączny przedstawiciel firmy Odour s.r.o. w Polsce, zajmujemy się wykonywaniem akredytowanych poborów i pomiarów odorów zgodnie z akredytacją nr 481/2015 firmy Odour s.r.o. Obejmują one następujące procesy:

- inwentaryzację źródeł emisji substancji złowonnych, czyli opracowanie danych na temat emisji szkodliwych substancji,
- pobór prób powietrza,
- kompleksowe badanie stężenia odorów,
- określenie intensywności i jakości hedonicznej zapachu, która jest subiektywnym odczuciem naszych zmysłów,
- sporządzenie raportu końcowego.

Realizujemy również pomiary emisji towarzyszących im związków, takich jak siarkowodór czy amoniak.

Pomoc w uzyskaniu pozwoleń

Pomagamy również w gromadzeniu materiałów i uzyskiwaniu wielu pozwoleń i zezwoleń na korzystanie ze środowiska:

- pozwoleń zintegrowanych,
- pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
- zgłoszeń instalacji emitujących gazy i pyły do powietrza,
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- pozwoleń wodno-prawnych.

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości

Firma BioDrain proponuje Państwu przygotowywanie kart informacyjnych, raportów (rocznych do Urzędu Marszałkowskiego, o oddziaływaniu na środowisko) i prowadzenie różnego rodzaju ewidencji (emisji, poboru wody i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wytwarzanych odpadów, naliczania opłat produktowych i opakowaniowych). Służymy również swoją pomocą przy rejestracji, zakładaniu i prowadzeniu danych o emisjach KOBIZE. Chętnie też zajmiemy się sprawozdawczością PRTR Państwa firmy.

Analizy akustyczne

Zajmujemy się również kompleksową analizą akustyczną, która wykonywana może być dla konkretnej lokalizacji czy też obiektu. Sporządzamy precyzyjne mapy akustyczne oraz raporty środowiskowe, których celem jest wypracowanie działań mających na celu ochronę naszego otoczenia. Realizujemy pomiary emisji hałasu do środowiska, pomiary klimatu akustycznego czy wreszcie pomiary poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu.

Króćce pomiarowe M64x4

Oferujemy króćce pomiarowe z gwintem wewnętrznym miarowym M64x4 przeznaczone do przygotowania stanowiska pomiarowego. Króciec pomiarowy umożliwia prawidłowe wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 „Pomiary stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

Osoba do kontaktu:

Tomasz Szafran

Adres:

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12
35-105 Rzeszów

Dane firmy:

BioDrain Sp. z o.o.
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12
35-105 Rzeszów
NIP: 813-373-46-79
Katalog Coraz Lepszych Firm zawiera wizytówki wyjątkowych firm, które chcą się rozwijać, stawać coraz lepsze oraz współpracować ze sobą i aby realizować te cele uczestniczą w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl. Gorąco polecamy korzystanie z produktów i usług tych firm.
Chciałbyś, by Twoja firma również znalazła się w naszym katalogu? - dowiedz się więcej o Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl