AZ Logistyka

logo-AZ Logistyka
Rozwiązujemy problemy logistyczne!

W AZ Logistyka naszym celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w uzyskiwaniu jak najwyższej rentowności. Usprawniając procesy operacyjne firm, takie jak zakupy, magazynowanie, dystrybucja znacząco obniżamy ich koszty.

Podnosząc jakość obsługi klienta oraz redukując zjawisko utraconej sprzedaży zwiększamy wartość przychodu. W ten sposób poprawiamy rentowność naszych klientów. Stosujemy metody, rozwiązania i narzędzia sprawdzone w codziennej działalności dużych, dobrze zarządzanych firm.

Galeria zdjęć

W czym możemy pomóc innym Coraz Lepszym Przedsiębiorcom?

We wszystkich problemach związanych z logistyką.
W podejmowaniu decyzji biznesowych na podstawie faktów (wskaźników liczbowych), a nie na podstawie intuicji lub podpowiedzi pracowników.

Opis firmy

Naszym celem jest uwolnić ogromny potencjał działów logistyki w małych i średnich firmach. Naszą wiedzę i bogate doświadczenia ze współpracy z dużymi firmami chcemy zaadaptować do rozwiązywania problemów logistycznych małych i średnich firm.

O ile w takich firmach jak Volkswagen, Mondi czy Mokate wyzwaniem było uzyskanie wzrostu efektywności logistyki o 3-5%, to w firmach „rodzinnych” bez wysiłku uzyskiwaliśmy wzrosty rzędu 50 - 100%. I to tylko za pomocą rozwiązań organizacyjnych, czyli bez kosztownych inwestycji.

Kluczem do efektywnego zarządzania logistyką jest utworzenie i ciągłe monitorowania wskaźników jakościowych, wydajnościowych i kosztowych.
Bo – jak mawiał guru zarządzania Peter Drucker – Nie można zrządzać tym, co nie jest mierzone.

Zainspirowani cytatem innego autorytetu biznesowego – Billa Gatesa:
Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeżeli nie umie wyciągnąć wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę.

Stworzyliśmy unikatową usługę wykonywania zaawansowanych analiz logistycznych za pośrednictwem Internetu.
Na początek warto sprawdzić jakość własnej logistyki za pomocą wskaźnika OTIF (On Time In Full – Na Czas I Kompletnie). To bardzo precyzyjny wskaźnik pokazujący jak Wasza firma dotrzymuje obietnic dawanych klientom. To jest obiektywny wskaźnik, który odczuwa klient. Zaczniecie oceniać swoją logistykę oczami klienta, a nie według opinii pracowników. Nawet brak reklamacji ze strony klientów nie jest miarodajnym wskaźnikiem – klientowi nie chce się ich składać. Po prostu idzie do konkurencji.

Dla pełnego zdiagnozowania stanu logistyki polecamy audyt logistyki. To wielowymiarowa analiza wszystkich procesów przemieszczania towarów zachodzących w firmie. Wynikiem audytu logistyki jest usprawnienie procesów lub czynności, które można wykonać ad hoc oraz „mapa drogowa” dalszych działań usprawniających w formie planu projektów do wdrożenia wraz z oszacowaniem ich kosztów.

Na koniec jeszcze jeden cytat znanego człowieka:
Szaleństwem jest robić ciągle tę samą rzecz w ten sam sposób i oczekiwać innych efektów. - Albert Einstein

Osoba do kontaktu:

Artur Zubrzycki

Adres:

Henryka Sienkiewicza 65/12/20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane firmy:

AZ Logistyka Artur Zubrzycki
Henryka Sienkiewicza 65/12/20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-100-15-00
Katalog Coraz Lepszych Firm zawiera wizytówki wyjątkowych firm, które chcą się rozwijać, stawać coraz lepsze oraz współpracować ze sobą i aby realizować te cele uczestniczą w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl. Gorąco polecamy korzystanie z produktów i usług tych firm.
Chciałbyś, by Twoja firma również znalazła się w naszym katalogu? - dowiedz się więcej o Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl